Tiken tietotekniikkapalvelut siirtyivät 1.1.2015 Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskukseen.

Tikes IT-tjänster överfördes 1.1.2015 till Lantmäteriverkets Central för ICT-tjänster.

Tike's IT services were transferred on 1 January 2015 to the National Land Survey of Finland's Centre for ICT Services.

Tiken tilastopalvelut siirtyivät 1.1.2015 Luonnonvarakeskuksen Tilastopalveluihin.

Tikes statistiktjänster flyttades 1.1.2015 till Naturresursinstitutets Enhet för statistiktjänster.

Tike's statistical services were transferred on 1 January 2015 to the Natural Resources Institute Finland's Statistical Services.